TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Uygur: İnfaz kanunu teklifi titizlikle hazırlandı

0
45

Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Katip Üyesi Belgin Uygur, komisyonda görüşmeleri tamamlanan Ceza İnfaz Kanunu Teklifi hakkında açıklama yaptı.

Uygur, kendisinin de teklif sahibi olarak yer aldığı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin” hazırlık sürecinde, milletin hassasiyetlerinin en üst seviyede dikkate alındığını, çalışmalar kapsamında ülkenin önde gelen ceza hukukçusu akademisyenler ile uygulayıcı hâkim ve savcılar ve Yargıtay üyelerinin görüşlerinin alınarak, infazda adaletin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur,İnfaz düzenlemesiyle ilgili 70 maddeden oluşan Ceza İnfaz Kanunu teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildiğini açıkladı. Uygur, bu infaz düzenlemesinde; toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçlarının kapsamın dışına çıkarıldığını bildirdi. Uygur “Bu suçlarda kesinlikle bir indirim söz konusu olmayacaktır” dedi.

Uygur, bugünkü çağdaş ceza infaz sisteminin temelinin; hükümlüleri topluma kazandırmak ve onların yeniden suç işlemelerini engellemek üzere kurulduğunu, bu amaç doğrultusunda başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik teklifin TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğünü ifade etti.

Milletvekili Uygur, “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacaktır. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecektir” dedi.

Ceza İnfaz Kanun Teklifindeki maddeler hakkında bilgi veren Uygur şunları ifade etti: “Uzun zamandır hükümlüler ve aileleri tarafından beklenen infaz düzenlemesi önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Komisyonda kabul edilen Kanun Teklifi ile önemli değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Teklife göre Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmekte buna göre koşullu salıverilme oranı kural olarak yarıya indirilmektedir.  Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarında kesinlikle bir indirim söz konusu olmayacaktır. Bu suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı korunmaktadır. Kasten öldürme suçu bakımından da herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Denetimli serbestlik uygulamasında bir cezasızlık algısı oluşmuş durumda, bu algıyı ortadan kaldırmak amaçlı denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama yapılacaktır. Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacaktır.  Özel infaz usullerinin de kapsamı genişletilmektedir. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılmaktadır. Çocuklar da bu usule dahil edilmektedir. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişiler için de 4 yıl olarak belirlenmektedir. 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecektir. Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecektir.

Diğer taraftan, hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecektir. Geçici bir düzenlemeyle, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi artırılmaktadır. Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır. Yine belirtilen bu suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlar bakımından; Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde artık yalnız sürdüremeyecek olan altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.  Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacaktır. Bazı suçlarla daha iyi mücadele edilebilmesi amacıyla cezalar artırılmaktadır. Yaralama suçunun canavarca his ile işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılmaktadır. Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları da artırılmaktadır.” Mahmut ACARÖZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here