“Ücretler iyileştirilmeli, ek gösterge 6400 olmalı”

0
61

İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özcan, kamuda çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının ücretlerinin iyileştirilmesini ve ek göstergenin 6400 seviyesine yükseltilmesini istedi.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının özel bir önemi bulunduğunu dile getiren Özcan, “Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir. Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve isteklerine, dünyanın sınırlı kaynaklarını bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışmakta, toplumsal iş bölümünde teknik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır” dedi.

“SATIN ALMA GÜCÜ KAYBINA UĞRADIK”

Son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının, ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğradığını söyleyen Özcan, “Çalışma yaşamı her geçen gün acımasızlaşmakta, sömürü yoğunlaşmaktadır. Sadece son iki yılda asgari ücret yüzde 40 artarken kamu emekçilerinin maaşlarında yaşanan artış yüzde 29,85’te kaldı. Yine temel tüketim maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış ise yüzde 70’i aşmıştır. 2021 yılı Kasım ayı verilerine göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 3 bin 192 liraya, yoksulluk sınırı 10 bin 396 liraya ulaştı. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kaldı” diye konuştu.

“EMEKLİLİK AYLIĞINI DA ETKİLİYOR”

Devlet Memurları Kanununun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergelerinin derecelere göre farklılık gösterdiğini, kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı Cetvelin II – Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu görevlisi meslektaşların 850-3600 rakamları arasında ek gösterge aldığını anlatan Özcan, açıklamasını; “Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır. Kamu emekçilerinin maaşları açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek, insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmelidir.

Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yüksek 6400 olacak şekilde yükseltilmelidir. Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının (I) sayılı cetvelde yer alan ve emeklilik haklarına da etkisi olan ek ödeme oranlarında da iyileştirme yapılmalıdır.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının yüzde 130 ila 150 olan ek ödeme oranları, yüzde 180 ila 200 seviyesine yükseltilmelidir. Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında özel hizmet tazminatları bölümünde belirlenen tavan oran yüzde 160’dan yüzde 215-260’a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır. Emekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları iyileştirilmeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek madde eklenerek maaşlara her ay ilave bir ödeme sağlanmalıdır. Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” diyerek tamamladı. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here