Veske: Emekli olacaklar dikkat!

0
132

Türk-İş İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, emeklilikte 7 yıl kuralı ile ilgili açıklamada bulundu. Emeklilikle ilgili önemli bir detayın ortaya çıktığına dikkat çeken Veske, birçok kişinin konu ile ilgili net bilgisinin bulunmadığını belirterek, “Emeklilikte 7 yıl kuralı kişiye avantaj sağlasa da bazı durumlarda dezavantaj getirebiliyor. Birden fazla statüde hizmeti bulunanlar emeklilikte son 7 yıl içinde en fazla çalıştıkları statüde emekli edilirler. Ancak, bir statüdeki çalışma süresi emeklilik için yeterli olanlar hizmet birleştirmesi yapmak zorunda değil” bilgisini verdi.

PRİM GÜNÜ VURGUSU

Yedi yıl içinde en çok hangi statüde çalışıldığı, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiilen prim ödenen gün sayısı dikkate alınarak belirlendiğini, söz konusu olanın takvim yılı değil, prim günü olduğunu vurgulayan Veske, “Son 2520 prim gününde en çok hangi statüde  çalışıldı ise o statüden emeklilik işlemleri yapılır. Çalışma sürelerinin eşit olması halinde ise son çalışılan statü dikkate alınır” dedi.

“HİZMET BİRLEŞTİRMEYE MECBUR DEĞİLSİNİZ”

Konuyla ilgili davalara bakan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin yerleşmiş görüşüne göre, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin 2829 sayılı kanunun amacının, hiçbir kurumdaki hizmeti tek başına aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ya da ölen sigortalıların hak sahiplerine hizmet birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanmasını sağlamak olduğunu anlatan Veske, “Yargıtay’a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık  bağlanmasına yeterli olması halinde, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde, sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla zorunluluk bulunmuyor. Örneğin, tek başına 4/a statüsündeki veya 4/a ve 4/c statüsündeki çalışma süreleri emekli olmaya yeterli olan kişi, son yedi yılda en fazla 4/b statüsünde çalıştığı için 4/b statüsünde emekliliğe zorlanamaz. Yargıtay’ın burada üzerinde durduğu husus şudur: SGK otomatik olarak son 7 yılda en fazla hangi statüde çalışıldığını gözetebilir. Ama sigortalının kendisi veya ölümü halinde hak sahiplerinin talebi halinde son 7 yıl kuralı gerekçe gösterilerek hizmet birleştirmesi yapılmaz. Son 7 yıl kuralından olumsuz etkilenen ve diğer statülerdeki çalışmaları emekli olmaya yeterli olanların SGK’ya bu konuda yazılı talepte bulunması gerekiyor” bilgisini verdi. Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here