Yanlış bilgi veren pozitif hastalara hapis cezası

0
103

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona testi pozitif çıktıktan sonra temaslı olduğu kişilerle ilgili yanlış bilgi verenler hakkında yasal işlem yapılması için karar aldı.

Vali Hasan Şıldak, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona testi pozitif çıktıktan sonra temaslı olduğu kişiler ile ilgili yanlış bilgi verenler hakkında yasal işlem yapılması için karar aldı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.07.2020 tarih ve 2020/77 sayılı kararı ile evde izolasyona alınan korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla ‘Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları’ oluşturulmuş, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 11.09.2020 tarih ve 2020/86 sayılı kararı ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimizce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ‘filyasyon’ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile ‘bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan  iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı’ hükme bağlanmıştır.

Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine, Mülki idare amirlerince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.” Mustafa ATİK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here