Yayınlanma Tarihi :

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği: Soma’yı unutturmayacağız

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4’ncü yılında yaptığı açıklamada, katliamda sorumluluğu olan herkesin hesap verinceye kadar öfkelerinin dinmeyeceğini bildirdi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Soma’da hayatını kaybeden 301 maden emekçisini saygıyla anıyoruz. Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kâr hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor. Soma’da 301 madencimizin katledildiği Eynez Ocağı, vaktinde böylesi bir çalışma yükünü, mevcut koşullarda kaldıramayacağı için bir işletmeden ötekine devredilmişti. Ocakta bilime, tekniğe ve insani çalışma koşulları aykırı biçimde üretim yapılmış ve adeta geliyorum diyen Soma Faciası yaşanmıştı.

Ülkemiz güvencesiz ve kuralsız çalışılan, emekçilerin açlık ile ölüm arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığı, iş cinayetlerinin fıtrat ve kader olarak değerlendirildiği bir ülke haline gelmiştir. İş cinayetleri sadece maden sektöründe değil, tüm iş kollarında artmaktadır. OHAL süresince, geçmiş zamanlardan daha fazla iş cinayetlerine kurban verilmiştir. Meslek hastalıkları ülkemizde halen tespit edilememekte, kapsam dışı görülmektedir. Ülkemizin bir meslek hastalıkları indeksi dahi oluşturulmamıştır. Çünkü bu sistem, hak ihlallerinden, uzun zamana yayılan ve sonuçsuz kalan hukuki süreçlerden, kamu denetiminin önemsenmemesinden, yasaların duruma göre değiştirilmesinden, demokratik sendikalaşma hakkının engellenmesinden, emekçilerin güvencesiz bırakılmasından beslenmektedir.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çalmasına izin vermeyeceğiz. Maden ocaklarında, bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve işçi katliamlarında yaşamlarını kaybeden işçilerimizi saygıyla anıyoruz.” Mustafa ATİK

Kaynak : İrfan Duroğlu

YORUM YAP