Yayınlanma Tarihi :

“15-16 Haziran direnişinin 53’ncü yılını kutluyoruz”

“15-16 Haziran direnişinin 53’ncü yılını kutluyoruz”

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) adına açıklamada bulunan Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, Türkiye işçi sınıfı ve sosyal mücadeleler tarihinde 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi olarak anılan eylemlerin bu yıl 53. yıldönümünde olduğumuzu hatırlattı.

15-16 Haziran 1970 tarihlerinde  İstanbul merkezli olarak başlayan ve yayılan, bu eylemin Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden birisi olduğunu ifade eden Dikici, “1970’te, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası’nda değişiklik yapan tasarı ile işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamakta, sendika değiştirmeyi güçleştirmekteydi. Yasa taslağı 11 Haziran 1970’te Cumhurbaşkanının  onaylamasıyla yürürlüğe girmişti. Kanunlaşan tasarı esas olarak DİSK’i sendikal yaşamdan tasfiye etmek içindi. Bu yasa ile sendika seçme özgürlüğü kısıtlanıyor ve yeni yasaya göre DİSK’in kapatılması öngörülüyordu. Türk-İş’ten DİSK’e işçi akışını önlemeyi amaçlamaktaydı. DİSK ve bağlı sendikalar yeni yasaya tepki gösterdiler. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açıldı.

15 Haziran 1970 sabahı başlayan gösteri ve yürüyüşe 150 bin dolaylarında işçi katıldı. Olayların birinci günü akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyönetim ilan etti. DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkıyönetim mahkemelerince tutuklandılar ve yargılandılar. Kadıköy’de meydana gelen olaylarda 2 işçi, 1 polis ve 1 esnaf yaşamını yitirdi. 16 Haziran’da Ankara, Adana, Bursa ve İzmir’de de küçük çaplı olaylar yaşandı. Olayların ardından Anayasa Mahkemesi, yasa değişikliği konusunda açılmış olan davaları daha sonra karar bağlayarak, söz konusu yasa değişikliklerini iptal etti” dedi.

“HAKLAR BÜYÜK ORANDA YOK EDİLDİ”

15-16 Haziran’ın kazanmak için birleşerek direnmenin gerekliliğini gösterdiğini ve mecliste neredeyse oybirliği ile kabul edilen yasanın, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatan Dikici, “1970’li yıllarda sınıf mücadelesinin yükselişi ve DİSK’in örgütlü gücünün büyümesinde 15-16 Haziran eyleminin önemli katkısı vardı. Açık bir sınıf mücadelesi süreci yaşandı ancak darbeler ve son 21 yıllık iktidar dönemlerinde örgütlenme hakkı, sendikal haklar, toplu sözleşme ve grev hakkı, gösteri ve yürüyüş hakkı neredeyse yok edildi. Serbestleştirme-özelleştirme süreciyle birlikte örgütlenme, sendika, toplu sözleşme, grev, gösteri, yürüyüş hakları büyük oranda yok edildi.

Sömürünün yoğunlaşması, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, işçi sağlığı-iş  güvenliği gerekliliklerinin dışlanmasıyla artan iş kazaları, iş cinayetleri ve yoksulluk sınırının altında kalan asgari ücretin yaygın ücret haline gelmesi, tamamlayıcı emeklilik sigortası ile sermaye güçlerinin kıdem tazminatı yükünden kurtulma çabaları, laikliğin tasfiye edilmesiyle birlikte son 21 yıldaki iktidar döneminde had safhaya ulaştı. Emeğin, bilimin, kamucu politikaların, toplumsal kalkınma ve hakça paylaşımın egemen olacağı bir dünya için bağımsızlık, demokrasi, laiklik, emek ve sosyal mücadele geleneklerimiz sürecek” diye konuştu. Fatma Uysal

Kaynak : Şeyma Kızıler

YORUM YAP