Yayınlanma Tarihi :

Ecogreen Enerji, BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin imzacısı oldu

Türkiye’nin güneş enerjisi, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı oldu.

Ecogreen Enerji, sürdürülebilir bir toplum için cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini destekleme konusundaki sorumluluğunun bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı.

Nitelikli bir kalkınma için kadınların ekonomiye aktif katılımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ecogreen Enerji Holding Genel Müdürü Cem Göçmen, “Cinsiyet ayrımcılığına son vermek ve her alanda adil bir çalışma ortamını oluşturmak, şirketimizin ilk öncelikleri arasında yer alıyor. Daha önce bu konulardaki hassasiyetimizi hayata geçirebilmek için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştık. Şimdi de BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak, cinsiyet eşitliğine olan güçlü bağlılığımızı önceliğimize alıyor, şirketimizde kadınların işgücüne katılımlarını artırarak çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz’’ dedi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri hakkında

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), UN WomenveUN Global Compactortak inisiyatifi olarak, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun çalışması ve müzakereleri ile geliştirildi. 7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

WEPs’in 7 temel prensibi aşağıda başlıklardan oluşuyor:

Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi

Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

Kaynak : İhlas Haber Ajansı

YORUM YAP