Yayınlanma Tarihi :

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Dikici: Bu teklifi geri çekin

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri E. Betül Dikici, iktidar partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’nin özelleştirilmek istenmesine tepki gösterdi. Dikici, “Ülkemizin en önemli ve stratejik yatırımlarından biri olan MKE’nin özelleştirilmesine, varlıklarının yağmalanmasına, çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize ve zenginliklerimize sahip çıkacağız” dedi.

Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri E. Betül Dikici, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi’nin özelleştirilmek istenmesine tepki gösterdi.

Dikici, “İktidarda bulunduğu 19 yıl boyunca üretime, sanayileşmeye ve istihdama dayalı ekonomi politikaları yerine, kamu varlıklarının satışına ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine dayalı bir rant ekonomisi kuran iktidardaki parti, şimdi de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu (MKE) özelleştirmeye çalışıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ülkede ihtiyaç duyulan çeşitli silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzemelerini ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla, 1950 yılında kanunla kurulmuştur.

Kurulduğu günden itibaren kalkınma planları ve yıllık programları çerçevesinde, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına doğrultusunda yaptığı üretimle Türkiye’nin en büyük ve en stratejik kamusal yatırımlarından birisi olmuştur.

Geçtiğimiz hafta iktidardaki partinin milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifinin amacı, daha önce birçok büyük KİT örneğinde izlenen yol gibi, şirketleştirme-anonim şirkete dönüştürme yöntemiyle MKE’nin özelleştirilmesidir. Kurulacak şirket, Türk Ticaret Kanunu’ndaki denetim hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf ve özel hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi olacaktır.

Şirketleşme yoluyla Sayıştay denetiminden de çıkarılacak olan MKE, piyasa denetim kuruluşlarının sözde denetimine tabi olacak. Ülkemizin sanayileşmesinde ve kalkınmasında büyük rolü olan KİT’lerde yaşandığı gibi, bu özelleştirmede de kamusal kaynak ve varlıklar talan edilecektir.

Yıllarca özel sektör dinamizmi gibi ideolojik söylemlerle ve büyük vaatlerle gerçekleştirilen özelleştirmeler bu ülkeye hiçbir şey kazandırmamış, işsizliğin ve yoksulluğun daha fazla artmasına neden olmuştur. Ülkemizin en önemli ve stratejik yatırımlarından biri olan MKE’nin özelleştirilmesine, varlıklarının yağmalanmasına, çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize ve zenginliklerimize sahip çıkacağız. TMMOB, her zaman olduğu gibi ülke ve halk çıkarları ile meslektaşlarımız ve bütün MKE çalışanlarının yanında saf tutacaktır. Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının aksine kamu işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, planlı sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikalarındadır” dedi. Mahmut ACARÖZ

Kaynak : İrfan Duroğlu

YORUM YAP