Yayınlanma Tarihi :

KİT taşeronlarına kadro istedi

KİT taşeronlarına kadro istedi

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için kanun teklifi verdi. KİT’lere üvey evlat muamelesi yapılamayacağını kaydeden Akın, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin düzenleme dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Milletvekili Akın’ın kanun teklifi şu şekilde: “Kamu İktisadi Teşebbüsü ise genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yolu ile ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarını temsil etmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri kamu maliyesi içinde önemli bir yer tutan ve kendine has bazı temel özellikleri olan bir kamu faaliyeti türüdür.Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Farklı iki amaç için kurulan bu kurumların ortak yönü, ekonomik faaliyette bulunarak kamu hizmeti veya sosyal hizmet görmek olduğundan, bunlar kamu maliyesi inceleme alanı içinde mütalaa edilmektedirler. Bu kuruluşlar milli ekonomide ve sosyal hayat içinde gelir dağılımının bölgesel, sektörel, fonksiyonel ve kişisel bakımlarda iyileştirilmesi amacına öncelik vermekte; kar ve rekabet amacını geri planda tutmaktadırlar.

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili yapılan düzenlemede Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan işçiler düzenleme dışında tutulmuştur.  Çalışma Bakanlığının 2012 tarihli raporuna göre, kamuda taşeron işçi çalıştırma bakımından KİT’ler, belediyelerden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Kamudaki taşeron işçilerin yüzde 14’ü KİT’lerde çalışmaktadır. Birçok KİT’te kadrolu işçiden daha çok taşeron işçi çalışmaktadır. Örneğin şeker fabrikalarında kadrolu işçi sayısı 5 bin 178, geçici işçi sayısı 2 bin 754, taşeron işçi sayısı ise 10 binin üzerindedir.Seçim bölgem olan Balıkesir Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde de taşeron olarak çalışan ve kadro bekleyen yüzlerce işçimiz bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle taşeron işçiler arasında ayrım söz konusu olmaktadır. İşçiler arasında yapılan eşitsiz düzenleme yeni sorunlar oluşturacaktır. Bu kanun teklifi ile ortaya çıkan mağduriyet giderilmiş olacaktır. Bu kanun değişikliği ile taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemede kapsam dışı bırakılan KİT’te çalışan taşeron işçilerde kadroya alabilecektir.” (Haber Merkezi)

Kaynak : İrfan Duroğlu

YORUM YAP