DOLAR28,9120% -0.05
EURO31,3745% 0.05
STERLIN36,5809% -0.02
FRANG33,1579% 0.05
ALTIN1.885,88% 0,07
BITCOIN1.225.0985.529

UKOME NE İŞ YAPAR?

Yayınlanma Tarihi :
UKOME NE İŞ YAPAR?

Kısa adı UKOME olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile ilgili olarak basın toplantısında bir cümle ifade etmiş; sonrasında da yazdığım bir yazıda yine kısaca değinmiştim. İl ve ilçe merkezlerinde, özellikle trafikle ilgili bütün kurum ve birimlerin koordinasyonunu sağlayan, çok önemli görev ve sorumlulukları olan bir Merkez. Bu konuya kafa yormaya başladığımda, Büyükşehir içindeki ulaşım hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesine ilişkin hususları kapsayan 5216 Sayılı Kanunun ‘’Ulaşım hizmetleri’’ başlıklı 9.maddesini inceledim; görev ve sorumluluklarının neler olduğuna baktım.

Büyükşehir Belediye Meclisince görev ve çalışma yönetmeliği onaylanan ve 2014 yılında yapılanma sürecini tamamlayan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, çalışmalarını 7 ayrı Şube Müdürlüğü ve toplam 166 personelle yürütüyor. Çalışanların 55’i memur, 71’i işçi; 40’ı ise hizmet alma yolu ile temin ediliyor. Kadroda 3 Makine Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 Otomotiv Mühendisi bulunuyor.

Şube Müdürlüklerinden birisi de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü… Yazımın başlığında “UKOME NE İŞ YAPAR?” diye sormuştum. UKOME’nin görev kapsamını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sitesinden aldım, aşağıda okuyabilirsiniz. Daha sonra bu konuda bir yazı daha kaleme almak istiyorum. Çünkü bu görevleri kaç kişiyle yapıyorlar bilmiyorum ama o kadar çok işleri var ki, basın toplantısında ifade ettiğim; “UKOME’nin daha fazla mesai yapması lazım” cümlem bunun için yeterli değil. Fazla mesai ile bile bu işin altından kalkmak zor geldi bana…Bu konuda özellikle Balıkesir şehir merkezinde UKOME’yi ilgilendiren önemli gözlemlerim ve tespitlerim var, yazmak ve onlara bir anlamda önerilerde bulunmak istiyorum. Bu önerilere ikinci yazımda değineceğim ama şimdi bir tanesini aktarayım. Örneğin; yasaklı gün ve zamanlarda şehir içi trafik ışıkları belli saatlerden sonra neden yanar söner hale getirilmez? Bomboş ışıklarda neden araçlar dakikalarca bekletilir?

******************************************

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantı ve çalışmaları için sekretarya görevini yürütmek bu kapsamda,

 1. a) UKOME’yi teşkil eden kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,
 2. b) Belediye Başkanı veya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığında, UKOME toplantılarını düzenlemek, toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,
 3. c) UKOME kararlarını yazmak, UKOME Başkanı ve üyelerine imzalatmak, Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, onaylanan kararların dağıtımı ve dosyalama işlemlerini yapmak,

ç)    Taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısını, deniz vasıtaları, raylı sistemler dâhil her türlü servis ve toplu taşıma araçlarının sayı, zaman ve güzergâhları, durak yerleri, bilet ücret ve tarifeleri ile park yasaklamalarına yönelik ilgili birimlerden gelen plan, teklif ve talepleri UKOME’ye sunmak,

 1. d) Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların geçici otopark yeri olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin verilmesi, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılması hususlarında ilgili birimlerden gelen plan, proje, teklif ve talepleri UKOME’ye sunmak,
 2. e) Alınan ara kararlar gereği ihtisas komisyonuna havale edilen gündem konularını bir sonraki UKOME toplantısına sunmak üzere ihtisas komisyonu oluşturmak, mahallinde rapor hazırlamak veya hazırlatmak,
 3. f) UKOME’ye sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri, önceden alınmış kararlar veya projeler ile birlikte incelemek ve görüş oluşturmak, bu kapsamda UKOME gündemine girecek olan ulaşım, trafik ve taşımacılıkla ile ilgili konularda ilgili kurum (Emniyet/Jandarma birimlerinin, İlçe Belediyeleri gibi) ve birimlerden (Zabıta Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği gibi) görüş almak,

(2)    Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususlarda UKOME’de karar alınmasını sağlayarak konuyu İçişleri Bakanlığına iletmek,

(3)    Tahsis, izin ve devir işlemlerinde bütçe tarifesi ile belirlenen ücretlerin ilgili birimce tahsilini sağlamak ve takip etmek,

(4)    S (Öğrenci Servisi) ve T (Taksi) plakalar için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek ve T plakalı taşıtların kayıtlarını arşivlemek, servis araçlarını uygunluk açısından denetlemek ve araç uygunluk belgesi düzenlemek,

(5)    Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemleri içerisinde ticari olarak faaliyet gösteren araçlara ruhsat ve güzergâh izin belgesi vermek, kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hak edenlere Çalışma Ruhsatlarını hazırlayarak vermek, yenilemek ve iptal edilenleri geri almak,

(6)    Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) toplantı ve çalışmaları için sekretarya görevini yürütmek, bu kapsamda,

 1. a) UTDK toplantılarını düzenlemek, toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,
 2. b) UTDK yetkisinde tedbir alınabilecek hususlardaki plan, proje, teklif ve talepleri UTDK’ya sunmak,
 3. c) UTDK kararlarını yazmak, UTDK Başkanı ve üyelerine imzalatmak, Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, onaylanan kararların dağıtımı ve dosyalama işlemlerini yapmaktır.

(7)    Ayrıca;

 1. a) Ticari Taksi İşletmecilerinin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Ticari Taksi Yönetmeliğini,
 2. b) Servis Araçları İşletmecilerinin uyacağı Belediye yasak ve kurallarını belirlemek, işleyişe dair iş ve işlemlerin standardizasyonunu sağlamak için Servis Araçları Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.

YORUM YAP